Trådstegar

Wibe Group trådstegar ger mångsidighet och enkelhet. Deras design möjliggör enkla riktningsändringar i banan utan att använda några tillbehör, vilket minskar antalet komponenter och förenklar planering och fysisk installation. Den öppna och lätta strukturen på nättrågarna ger maximal kabelventilation samtidigt som den strukturella styrkan bibehålls.